Foto: Riho Kirss
Muraste Kooli kasvamise lugu

2017. aasta alguses korraldas Muraste Kooli hoolekogu küsitluse, mille tulemused näitasid, et lapsevanematel on väga tugev huvi kooli 9-klassiliseks kasvamise vastu. 2017 kohalike valimiste eel lubas toonane vallavalitsus tellida uuringu ning talitada vastavalt selle tulemustele. 2019. aasta 28. veebruaril võttiski Harku Vallavolikogu vastu otsuse, millega kohustas vallavalitsust leidma viisi koostöös kooliga Muraste Kooli 9-klassiliseks kasvamiseks.

Üheks oluliseks argumendis miks kooli kolimist ei soovita on asjaolu, et Merikülla puuduvad sobivad ühendusteed, all on võimalik näha millist teed mööda peaksid asuma sõitma koolibussid: https://www.youtube.com/watch?v=GSkHhKKG_f4

Kahjuks pole Erik Sandla juhitav vallavalitsus vastu tulnud elanike soovidele ja on avamas Merikülas Tabasalu Ühisgümnaasiumi egiidi all kolmandat kooliastet Muraste ja Suurupi ja nende lähipiirkonna (Vääna-Jõesuu, Vääna, Naage, Viti) lastele.

Siia lehele oleme koondanud dokumendid ja info, mis näitavad kuidas senine kooli kasvamise protsess toimunud on.


info@muraste-hariduselu.info