Foto: Riho Kirss
18. mai 2020

Lapsevanema murest paroodia teinud Harku vallavanem
Erik Sandla vabandas, kuid moonutab taas tõde

Lastevanemate protestiaktsioonile vastusena paroodiavideo teinud Harku vallavanem Erik Sandla nõustus lapsevanemate ees küll vabandama, kuid rikkumist otseselt ei tunnistanud.  Vallavalitsus soostus eemaldama YouTube video, millega rikkumine toime pandi. Siiski on tegemist pretsedendiga, et vallavanem naeruvääristab 1118 talle pöördumise teinud inimese muret ja kulutab maksumaksja raha paroodiavideo koostamiseks.

Kahjuks väga halba PR nõu saanud vallavanem esitab valla FB lehel taas hulganisti kaheldava väärtusega või suisa valesid fakte. Lisaks püüab ta vastuses Evelin Tiiriku ja Nemo Vunki esindajale vassida oma seotusest parodeerimisega:

Tutvunud üldise arvamusega, kus Mart Eensalu juhtimisel Facebooki meedias on oldud arvamusel, et tegu on paroodiavideoga, siis see polnud Harku valla eesmärk Evelin Tiirikut naeruvääristada kogukonna ees, vaid vastata tema enda avalikule pöördumisele.

Samas allkirjastatud Erik Sandla 05. mail kirja, milles muuhulgas teatas:

Alternatiivselt ei saa ka välistada, et tegu on AutÕS § 19 p 7 kohase kasutusega. Ehk tegu on pastišši või paroodiaga sel eesmärgil motiveeritud mahus. Paroodia on pilav jäljendus kunstiteoses, mis naeruvääristamise ja pilkamise eesmärgil aimab järele teise autori teost (näiteks liigset tundelisust vmt) kui ka kaudne kommenteerimine ja kritiseerimine. Harku valla video arendab videot edasi, muutes seda sisukamaks. Kas võiksite nõustuda, et tegu on paroodiaga?

12. mail Erik Sandla allkirjastatud kirjas: 

Hindate absoluutselt, et paroodia (ilmselt ka pastišš) on avaliku võimu kandja poolt on vältimatult vastuolus proportsionaalsuse printsiibiga. Sellise käsitlusega ei saa nõustuda. Autoriõiguse seadus ei välista avaliku võimu kandja poolt sellist lähenemist.

Tõesti, vallavanem Erik Sandla esitas ka muid versioone, millega tema video puhul tegemist võis olla, mis tõendab omakorda, et vallavanem peab vallaelanikega suhtlust meelelahutuseks ja ei suhtu oma töösse ja valla elanikesse ametipostile kohase austuse elik lugupidamisega.

Lisaks avaldas vallavanem, et Evelin Tiirik on tagasihoidlik eraisik, kes on usutavasti langenud Mart Eensalu eksitavate väidete ohvriks. 

Sellisest seisukohavõtust lähtudes soovime veelkord täpsustada neid fakte, mida vallavanem pidas vajalikuks koos vabandusega veelkord välja tuua ja millega Mart Eensalu meid väidetavalt ära hullutanud on:

Evelin Tiirik: Harku vallas on Eesti kõige ohtlikum koolitee. 

Erik Sandla: Õppekompleksi juurde viivat rahuliku liiklusega teed on kõik need aastad edukalt kasutatud... 

Vallavalitsus ignoreerib asjaolu, et tee kasutus muutub. Põhikooli laste kooliteena saaks see olema praeguses seisus kindlasti ohtlik. Ka HTM on Maanteeameti ekspertarvamusele tuginedes leidnud, et ei tegemist pole põhikoolile sobiliku juurdepääsuga. Vallavalitsusele on antud võimalus enda seisukohti selgitada tähtajaga 1. juuni.

Eksperdid Tilgu teest:
 • Maanteeamet Tilgu teest: pdf
 • Politsei käsiraamatus Tilgu tee ohtlikkusest (lk 39-41): pdf
 • Tehnika Kõrgkooli transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juhi kommentaar, miks ei ole mõistlik Tilgu teed kasutada kooliteena: pdf
 • Vabatahtlike päästjate hinnang Tilgu tee sobivusest kooliteeks: pdf

Evelin Tiirik: Tilgu tee ei sobi jalgsi käimiseks, jalgrattaga sõitmiseks.

Erik Sandla: Tilgu tee on tavaline aeglase liiklusega külavahetee, mida kasutavad igapäevaselt paljud jalakäijad ja jalgratturid. 

Vallavanem tegi oma promoklipi kaunil päikselisel kevadpäeval tee laiemates asukohtades tunnistamata, et lastel on vaja kooli ja koju liikuda sõltumata aastaajast ja ilmast, nii pimedas kui valges, nii lume, vihma kui päiksepaistega.

Laps ei pruugi bussile jõuda ja siis ta seal ohtlikul kooliteel ongi. Ka juba viidatud eksperdid toovad selgelt välja, et see tee ei sobi lastele jalgsi või rattaga liikumiseks.

Selle külavahetee reaalsed liikumiskiirused on järgmised:

 • Lubatud sõidukiirusega sõidab 8% autodest.
 • Kuni +10 km/h sõidab 26% autojuhtidest.
 • Enamik sõidab kiirusega 50-59 km/h
 • 21% sõidab kiiremini kui 60 km/h.
 • Evelin Tiirik: Tilgu teele ei mahu koolibuss ja auto.

  Erik Sandla: Elukutselise bussijuhi kinnitusel saab mööda Tilgu teed sõita nii väiksemate kui ka pisut suuremate koolibussidega, kui kaasliiklejad on üksteise suhtes lugupidavad ja arvestavad.

  Turvalisus ei saa olla tingimuslik. Vaata siit, kuidas Tilgu teele suuremad sõidukid mahuvad.  Videos on küll suured bussid, aga videos olevas asukohas ei mahuks mööduma ka kitsamad:

  https://www.youtube.com/watch?v=akoG_WdVoD4&t=5s

  Vallavanem on välja toonud ühe bussijuhi arvamuse, kes on ka oma vastuse esitanud tingimuslikult (“kui kaasliiklejad on üksteise suhtes lugupidavad ja arvestavad”). 

  Kahe teise, ka reaalsuses Harku vallas lapsi vedanud bussijuhi arvamust saab lugeda siit:
  http://www.muraste.ee/?p=7999

  Evelin Tiirik: Meriküla õppekompleks ei sobi kooliks. 

  Erik Sandla: Meriküla õppekompleks on Eesti üks parimas korras ootel olev koolihoone.

  Meriküla õppekompleks ei sobi kooliks mitte seetõttu, et õppehoonel oleks midagi viga. Koolimaja võib olla küll tore, aga kui sinna turvaliselt ligi ei pääse, ei ole seal kooli avamine mõeldav.

  Lisaks tugines Evelin Tiirik oma väljaütlemises eelmise vallavanema Kaupo Rätseppa ja TÜG-i lapsevanemate sõnadele, kes juba eelmisel aastal olid vastu laste II õppevahetusse või Merikülla kolimisele. 

  Evelin Tiirik: Harku vald ei kuula ühtegi eksperti.

  Erik Sandla: Harku valla koolivõrgu arengukava on sündinud koostöös ekspertidega.

  Harku Vald on tellinud kaks eksperthinnangut:

  http://muraste-hariduselu.info/pdf/1.%20Harku%20valla%20kooliv%C3%B5rgu%20eksperthinnang.pdf

  http://muraste-hariduselu.info/pdf/3.%20Hinnang%20Harku%20valla%20hariduse%20arenguplaanidele,%20august%202019.pdf

  Kummaski eksperthinnangus ei ole analüüsitud praegu pealesurutavat koolimudelit. Mõlemad toetavad Muraste Kooli kohapealset laienemist. Meriküla pakutud lahendus ei võimalda saavutada neis hinnangutes ette pandud eesmärke (eriti asjakohane on lugeda dr Maria Erssi seisukohti, ehk teisel lingil olevat hinnangut).

  Vallavalitsus ei ole tutvustanud ühtegi eksperthinnangut, mis oleks analüüsinud III kooliastme rajamist Meriküla Õppekompleksi. Ka ei ole vallavalitsus vastanud sisuliselt ühelegi siin viidatud eksperthinnangule, mida Muraste kogukonna poolt on välja toodud.

  Evelin Tiirik: Muraste Koolipere kolib.

  Erik Sandla: Muraste Kool ei koli.

  Tõesti, Muraste Kool tervikuna ei koli! Vallavalitsus plaanib rajada Merikülla 2021/2022 õppeaastast Muraste Kooli III kooliaste. Seega läheb Muraste Kool siiski vallavalitsuse plaani kohaselt osaliselt Merikülla ning tegu on vallavalitsuse poolse sõna täpsuse norimisega. Jah täna kolivad Muraste kooli ja Vääna-Jõesuu kooli õpilased, kes on arvatud TÜG-i nimekirja.

  Evelin Tiirik: Terve koolipere suunatakse…

  Erik Sandla: TÜGi Meriküla õppehoones hakkavad õppima 7.-9. klassi õpilased…

  2021/2022 puudutab muudatus kogu Muraste Kooli koolipere. Tõesti I ja II kooliaste jätkavad õpinguid Lee tee koolimajas, kuid kahe kooli vahel pendeldav kooli juhtkond ja personal muudavad kogu kooli elukorraldust.


  info@muraste-hariduselu.info